Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Lost 5,000-Year-Old Neolithic Figurine Rediscovered in Scotland

A 5,000-year-old whalebone figurine, one of the oldest representations of a human form found in Britain, has been rediscovered after going missing for more than 150 years.

via Live Science http://ift.tt/28PtyKM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου