Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Augmented-Reality Diving Helmets Join the US Navy

New high-tech diving helmets being developed by the U.S. Navy will incorporate augmented-reality tech to keep naval divers safe on underwater missions.

via Live Science http://ift.tt/28KvQLD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου