Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

What's a Penny Made Of?

A penny is not what you think. Indeed, from 1793 to 1837, a cent was pure copper. But newer pennies are have a much different composition.

via Live Science http://ift.tt/1l19LNE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου