Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

How Long Does Sunscreen Last Before It Expires?

Next time you're heading to the beach, remember to check whether your sunscreen is still effective. Although sunscreen may last longer than milk and restaurant leftovers, it still has an expiration date, experts told Live Science.

via Live Science http://ift.tt/28Mzlp0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου