Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Facts About Skunks

A skunk's black-and-white fur serves as a warning to stay away or face getting sprayed with a sticky, foul-smelling secretion from their anal scent glands.

via Live Science http://ift.tt/28S6UkX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου