Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

'Twisty' Molecule Essential to Life Spotted in Deep Space For 1st Time

Molecules with "right-handed" and "left-handed" versions are essential to all life on Earth, and have been found in meteors and comets. Now, for the first time, one has been spotted in interstellar space.

via Live Science http://ift.tt/21m8GhS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου