Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Why Are Cats Such Picky Eaters?

When Fluffy turns her nose up at the bowl of food you've placed in front of her, don't take it personally. Your seemingly high-maintenance cat has evolution to blame for her picky eating.

via Live Science http://ift.tt/24QDect

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου