Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

3D-Printed Acoustic Holograms Could Move Objects in Midair

3D-printed plastic blocks can now be turned into acoustic holograms that generate 3D shapes made of sound, which could function like sonic "tractor beams," according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2dbJYn4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου