Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Lyman-Alpha Blob Captured By Very Large Telescope | Zoom-In Video

The Biomolecule Sequencer experiment aboard the International Space Station tests a DNA sequencing device called MinION. It is a commercially available device that works well on Earth but was never tested in space.

via Live Science http://ift.tt/2cW7WgL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου