Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Alcohol Dependence Can Be Reversed, Rat Study Suggests

A specific group of brain cells appears to drive excessive alcohol drinking, and targeting these cells may reverses alcohol dependence, at least in rats.

via Live Science http://ift.tt/2cCHlsN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου