Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Full Moon Baby Boom? Cow Births Increase During Certain Moon Phases

Dairy cows have a higher number of births around the full moon.

via Live Science http://ift.tt/2c8MeWe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου