Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ALMA Probe Of Hubble Ultra Deep Field Is 'Deeper and Sharper' | Video

The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) was used to observe the area imaged by the Hubble Space Telescope and it has revealed an abundance of star-forming dust and cold gas.

via Live Science http://ift.tt/2dmUI0y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου