Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Earth's Atmospheric Oxygen Levels Continue Long Slide

Atmospheric oxygen levels have declined over the past 1 million years, although not nearly enough to trigger any major problems for life on Earth, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2cUTaIr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου