Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

'Muscle Memory' May Not Really Exist

Despite training in the past, muscle tissue has no memory of past training, research suggests.

via Live Science http://ift.tt/2cZXNzD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου