Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Apple of My Eye: Handheld Device Tells You If Fruit Is Ripe

Scientists at MIT have developed a handheld device that can evaluate how ripe an apple is by measuring the glow of chlorophyll in the fruit's skin under ultraviolet light.

via Live Science http://ift.tt/2cyYMYa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου