Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Who Knew? Cats Like to Work for Their Food

News flash to cat owners: Your indoor kitty is probably profoundly bored and unchallenged by its bottomless food bowl. But it's relatively easy to spice up kitty's life with an engaging food puzzle, a new review finds.

via Live Science http://ift.tt/2cqf7RN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου