Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Dark Matter Just Got Murkier

A non-discovery is causing physicists to rethink how they think about dark matter, the mysterious "stuff" that pervades the universe.

via Live Science http://ift.tt/2c3e6xV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου