Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

The Heat Is On: Search Begins for 'Alien' Life Beneath Earth

By exploring the limits of life deep beneath the seafloor, an upcoming international research mission will seek to discover what scorching levels of heat may be too extreme for life on Earth — and maybe alien life on distant worlds.

via Live Science http://ift.tt/2czjmY7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου