Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Bats Waggle Their Heads and Ears In Sync With Vocalizations | Video

Bats track incoming insect with echolocation and they involve head movement in the hunt. Shown here in real-time and slow motion.

via Live Science http://ift.tt/2cIfMvB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου