Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Chromium-6 in Tap Water: Why the 'Erin Brockovich' Chemical Is Dangerous

f left untreated, chromium-6 in tap water could cause more than 12,000 new cases of cancer.

via Live Science http://ift.tt/2cYZjlA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου