Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Gravitational Microlensing - How Planets Are Found Using The Technique | Video

When two stars line up in the night sky, the foreground star brightens the light from the background star and it acts like a magnifying glass through a telescope. This technique is used to discover planets and stars and is explained here.

via Live Science http://ift.tt/2dk35XP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου