Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Doomed 16th-Century Warship Yields Secrets with New 3D Models

The story of one of the crewmembers lost when a 16th-century warship sank is being told through an online set of high-definition 3D models.

via Live Science http://ift.tt/2cNnjZs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου