Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

One Simple Comic Explains Climate Change

Randall Munroe, creator of the tri-weekly web comic xkcd, has created a comic that shows just how radical the recent changes are and puts to bed the trope “the climate has changed before.”

via Live Science http://ift.tt/2cIY1gf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου