Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Facts About Minks

Minks are small mammals with long, thin bodies, short legs, pointed snouts and claws. There are two species: American minks and European minks.

via Live Science http://ift.tt/2crtlhh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου