Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Polly Wanna Fever? Man's Rare Infection Linked to Parrots

Birdkeepers, beware: A bird enthusiast in England ended up in the hospital with a serious infection that started with his pet bird, according to a new report of his case.

via Live Science http://ift.tt/2cmsYWU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου