Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Flu Shot Facts & Side Effects (Updated for 2016-2017)

The seasonal flu shot is a yearly vaccine administered to protect against the flu, or influenza. In the United States, flu shots are recommended for everyone ages 6 months and older.

via Live Science http://ift.tt/1dddFuD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου