Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Baby Gorillas Show Off Cute Hairstyles

Natural hair growth differences, plus mother grooming variations, give baby gorillas unique and sometimes very human-like hairdos.

via Live Science http://ift.tt/2c5tEOG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου