Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

'Magic' Picture Frame Slows Time — Or So it Seems

The "Slow Dance" frame reveals what it might look like to watch objects move in slow motion in the real world.

via Live Science http://ift.tt/2bXJv4B

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου