Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Forget Loch Ness — Star Lochs Monster Ruled Ancient Scotland

The Storr Lochs Monster was a 13-foot-long reptile that ruled the seas 170 million years ago.

via Live Science http://ift.tt/2c5gina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου