Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Why Don't People Have Orange or Golden Eyes?

The animal kingdom is full of creatures with wacky-colored peepers: great horned owls sport stunning golden eyes, while cats see through bright green, yellow or even orange eyes. So why don't humans show such colorful oglers?

via Live Science http://ift.tt/2cp8YTX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου