Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

What Is a Solar Eclipse?

Solar eclipses are some of nature's most dramatic celestial performances. They occur when the Earth, moon and sun are aligned in the same plane and the moon passes between the two other bodies.

via Live Science http://ift.tt/2c4PL9G

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου