Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

'Ghost Forests' Appear As Rising Seas Kill Trees

The forests of dead trees are prevalent along the mid-Atlantic coast, where sea level rise is rapid.

via Live Science http://ift.tt/2cAbecy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου