Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

What Is a Light-Year?

Though seemingly contrary to how it sounds, a "light-year" is a measure of distance, rather than time.

via Live Science http://ift.tt/2cBhy01

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου