Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

How Do Antibiotic-Resistant Bacteria Get into the Environment?

Antibiotic bacteria aren't just found in hospitals or clinics. They – and the genes that confer resistance – are found in the environment, too.

via Live Science http://ift.tt/2d5FlaZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου