Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Okapi: Facts About the Forest Giraffe

The okapi is a relative of the giraffe, but it has the body of a horse and stripes like a zebra.

via Live Science http://ift.tt/2d5lfz8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου