Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

How Meat Labels Trick Your Mind

Adding a factory farm label to meat influences the taste.

via Live Science http://ift.tt/2bGDj0S

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου