Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

What Nerve: Different Nerve Cells Cause Hard Nipples, Goose Bumps

Specific nerve cells trigger responses in the body during times of emotional distress.

via Live Science http://ift.tt/2bGqIus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου