Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

What Causes Motion Sickness?

The rocking momentum of a train, car or boat is soothing to some, but for others, it generates feelings of extreme discomfort.

via Live Science http://ift.tt/2bXX03T

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου