Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Rarely Seen Sea Life Spotted Near Seamounts | Video

A dumbo octopus, a Pacific sleeper shark, a purple chimaera and more were recently captured on video during a deep sea dive by Conservation International researchers.

via Live Science http://ift.tt/2ckyqwu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου