Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Skin Proteins from Mummies Reveal How Ancient Egyptians Died

Proteins from the mummies' skin and muscle samples show the people likely had cancer, lung infections and other diseases.

via Live Science http://ift.tt/2cXi2js

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου