Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

YouTube's Maddie Moate Tells Kids: 'Get Curious!'

On YouTube, Maddie Moate uses video to explore the natural world, bringing the excitement of science and technology to young audiences and their families.

via Live Science http://ift.tt/2cXrhU8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου